POŘÁDÁNÍ AKCÍ


Pracovníci společnosti YOUGOLF Production mají dlouholeté zkušeností v oblasti produkce, pořádání a organizování sportovních akcí, např. reklamní a marketingové zajištění Tatra teamu při rally PARIS-DAKAR, PARIS-PEKING. Spolupráce při organizaci Moravské túry mládeže MORAVA CUP, na které v 15-ti turnajích staruje více jak tisíc hráčů, organizace stovek dobrovolníků při European PGA Tour - MORAVIA SILESIA OPEN 2009, CZECH OPEN 2010, 2011, zajištění a organizace hřiště, walking marshal, scoringu, TV asistentů, Caddy Pro-Am aj. Naši pracovníci zorganizovali více jak 50 veletrhů a výstav, podíleli se na pořádání MISS ČR, aj. kulturních i společenských akcí, tiskových konferencí, seminářů, školení aj.

Naší výhodou je skutečnost, že sami hrajeme golf, aktivně pracujeme jako golfoví rozhodčí a pohybujeme se v golfovém prostředí nejen v ČR, ale i v zahraničí. Proto dokážeme citlivě a profesionálně reagovat a plnit přání našich klientů z oblasti golfu. 

 


POŘÁDÁNÍ FEE I FIREMNÍCH GOLFOVÝCH TURNAJŮ V ČR A ZAHRANIČÍ
- kompletní organizační zajištění turnaje v ČR i zahraničí
- zveřejnění turnaje, startovní a výsledkové listiny na serveru cgf.cz
- rozhodčí, soutěžní výbor, startér a další kvalifikované osoby
- zajištění pohárů a cen pro vítězné hráče a družstva 
- realizace doprovodných programů, firemních prezentací, ochutnávek, předváděcích akcí
- mediální prezentace turnaje, zajištění mediálních partnerů pro předem definované cílové skupiny a regiony
- zajištění reklamních partnerů, sponzorů a ostatních subjektů

 


FIREMNÍ ŠKOLENÍ, KONFERENCE, SEMINÁŘE, KONGRESY
- výběr a zajištění golfového klubu s vhodnými prostory, zázemím, případně ubytovacími kapacitami
- realizace technického vybavení včetně odborné obsluhy 
- zajištění občerstvení, stravování, pitného režimu
- příprava a výroba pozvánek, programů, reklamních, prezentačních materiálů a ostatních tiskovin
- prezentace v místě konání - směrovky, roll-upy, informační panely, prezentace sponzorů
- doprovodné programy golfových turnajů, akademií, výuky golfu, večerní kulturní a společenský program
- návrh, příprava a realizace akcí na klíč dle přání zadavatele

 


GOLFOVÉ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
- příměstské, polodenní, celodenní, týdenní
- výuka golfových dovedností, golfových pravidel a etiky s prof. trenéry a cvičiteli, možnost získání osvědčení HCP 54
- realizace pojištění, zajištění stravování a pitného režimu
- dovednostní a znalostní soutěže, doprovodné negolfové programy a činnosti dle možnosti místa a nejbližšího okolí
- závěrečný turnaj včetně dovednostních soutěží a znalosti golfových pravidel a etiky
- zajištění pohárů, cen a upomínkových předmětů pro účastníky
- mediální prezentace tábora

 


VÝUKA GOLFU U PROFESIONÁLNÍCH TRENÉRŮ A CVIČITELŮ GOLFU
- výuka golfovývch dovedností, golfových pravidel, historie, vybavení a etiky
- zajištění cvičných ploch - Driving, Putting, Chipping
- možnost zapůjčení golfových holí a ostatního vybavení
- vyhlášení výsledků, předání osvědčení HCP 54
- vícedenní výuka golfu pro firemní skupiny s možností získání osvědčení hcp 54
spojená se školením, prezentacemi pro obchodní partnery vč. ubytování, popř. večerního programu
- vícedenní výuka golfu pro skupiny začátečníků i pokročilých hráčů 

YOUGOLF Production
Czech Republic, 760 01 Zlín, Bartošova 15 (pod radnicí), tel.: +420 577 210 058, +420 602 341 845, fax: +420 577 436 230, email: info@yougolf.cz

 

© 2009-2016 YOUGOLF Production